+421 917 132 336 nina.vengerova@umeleckaskola.sk Staničná 13, 040 01 Košice

Tanečný odbor

  • Otvorená hodina pre rodičov jedenkrát do roka, kde deti rodičom predvedú, čo sa počas roka na hodinách tanečnej naučili.
  • Záverečné vystúpenia v Dome kultúry na konci roka, kde deti v rôznych kostýmoch ( ktoré zabezpečuje naša umelecká škola) predvedú svoje choreografie.