+421 917 132 336 nina.vengerova@umeleckaskola.sk Staničná 13, 040 01 Košice

Tanečný odbor

Prípravné štúdium (4–6 r.) – Hudobno-pohybová výchova: deti sa naučia správne držanie tela, uvedomenie pohybu, orientáciu a pohyb v priestore. Pomocou základných rytmických cvičení sa naučia základy tanečných prvkov, precítiť hudbu a pripravia sa na ďalšie stupne tanečného vzdelania. Výučba prebieha pomocou pesničiek a riekaniek za prítomnosti školených pedagógov.
Hodina trvá cca. 30-45min. podľa metodických pokynov MŠ SR. Výučba prebieha priamo v priestoroch MŠ, ktorú dieťa navštevuje.

Základné štúdium- delí sa na 1. a 2. stupeň:

1. stupeň – deti od 7 do 13 rokov: Je zameraný na základy jednotlivých tanečných techník a to nasledovne – tanečná príprava, klasický tanec, ľudový tanec, kreatívny tanec, džezový tanec a tanečnú prax. Dĺžka štúdia je 7 rokov.

2. stupeň : deti od 14 rokov: Je zameraný na podrobnejšiu výučbu klasického, ľudového a moderného tanca, tanečnej praxe a dejín tanca, vytváranie jednotlivých tanečných variácii a choreografií.

Dĺžka hodiny je určená učebnými plánmi pre základné umelecké školy schválenými MŠ SR.