+421 917 132 336 nina.vengerova@umeleckaskola.sk Staničná 13, 040 01 Košice

Kapital Blog

HomePonuka prácePonuka práce – tanečný pedagóg

Ponuka práce – tanečný pedagóg

dance_pedagog_orez_low
 • Pedagogický zamestnanec v kategórii: tanečný pedagóg
 • Miesto výkonu práce: Košice
 • Pracovný úväzok: polovičný, dohoda
 • Termín nástupu: september 2016
 • Termín ukončenia podávania žiadostí: 30.6.2016
 • Požadované predpoklady:
  • Splnenie kvalifikačných predpokladov v zmysle platnej školskej legislatívy,
  • Ovládanie štátneho jazyka
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Bezúhonnosť
  • Pozitívny vzťah k práci s deťmi
  • Zodpovednosť a dôslednosť v plnení pracovných povinností
  • Flexibilita
 • Požadované doklady
  • Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • Motivačný list
  • Súhlas na spracovanie osobných údajov
  • Overené doklady o dosiahnutom vzdelaní
  • Výpis z registra trestov
  • Doklad o zdravotnej spôsobilosti /pri nástupe do zamestnania/